Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieW.J.M. Janszen Grijpers
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport TT.0180, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Na 1850, toen het mogelijk werd om stoom te gebruiken als energiebron, zijn grijpers meer in gebruik gekomen. Vooral na 1900 zijn verschillende revolutionaire typen grijpers ontwikkeld.
Met behulp van de grondmechanica worden de factoren afgeleid, die van invloed zijn op het grijperrendement. De eisen die aan een hijswerktuig moeten worden gesteld, om bevredigend te kunnen samenwerken met grijpers, worden besproken aan de hand van enige hoofdgroepen van hijswerktuigen.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2008.02.18; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.