Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieC. Pannevis De lastfactor in de berekening van de staalconstructie van hijskranen
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport TT.0403, Sectie Transporttechniek.


Ten gevolge van de hijsbeweging van een kraan treden in verticale richting dynamische verschijnselen op. Deze vershijnselen geven aanleiding tot verhoogde materiaalspanningen in de verschillende onderdelen van de staalconstructies van de kraan. Bij de berekening van de staalconstructie van de kraan moet deze spanningsverhogingen rekening worden gehouden.

In dit rapport wordt aandacht besteed aan de factoren die van invloed zijn op het dynamisch gedrag van de kraan en op de manier waarop men de dynamische belasting in rekening brengt bij de berekening van de staalconstructie.

Ook wordt onderzocht op welke wijze in de toekomst hieromtrent onderzoek kan worden gedaan. In het bijzonder wordt nagegaan welke invloedsfactoren in het "Laboratorium voor Transporttechniek" met behulp van de loopkraan kunnen worden onderzocht.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2007.04.30; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.