Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieE.J.B. Edelhauser Snel rollende trottoirs: een studie over toepassingen en over de aanpassing mens/werktuig.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport TT.0462, Sectie Transportkunde.


Dit rapport is het resultaat van een studie over het rollend trottoir in het verleden, het heden en de toekomst. Naar aanleiding van de ervaringen met de hedendaagse systemen is een onderzoek ingesteld naar het menselijk gedrag op het rollend trottoir. Aan de hand hiervan worden enkele suggesties gedaan. Verder zijn er enige eisen geformuleerd, die de mens aan snel lopende rollende trottoirs stelt. De huidige stand van de techniek op dit gebied is onderzocht. De voorgestelde systemen worden aan de geformuleerde eisen getoetst.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2006.02.16; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.