Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieC. Stinis Het toepassen van zwakgelegeerd staal in hijsgereedschappen
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport TT.0491, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


De laatste jaren is op het gebied van ketting en kettingwerk een ontwikkeling te zien, qua veiligheid en toepassing van nieuwe materialen.

In verband met de nieuwe ontwikkelingen is de commissie 320.05.000 "Kettingwerk" ingesteld en dit leidde tot de basisnorm NEN 3359 "Voorschriften voor uit staal verwaardigd ketting en kettingwerk&quo ter vervanging van de "Leidraad voor het gebruik van uit staal vervaardigd kettingwerk" (maart 1953). De ketting zelf is vastgelegd in de conceptnorm NEN 3360. Dit ontwerp is zoveel mogelijk aangepast aan de I.S.O. Recommendations on chain and chainwork.

In dit rapport wordt ingegaan op de mechanische- en metaalkundige eigenschappen en de economische consequenties voor het gebruik van zwakgelegeerd staal voor hijsgereedschappen dat in de toekomst het ongelegeerde staal, voor zover dat mogelijk is, zal gaan vervangen.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2006.12.26; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.