Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieA. Kalkman Het berekenen van gelaste verbindingen in staalconstructies
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport TT.0501, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


De laatste jaren zijn de inzichten, die golden voor het berekenen van gelaste konstruktie-elementen, veranderd. Dit heeft geleid tot het opstellen van vele nieuwe normen zowel nationaal als internationaal. Op de gedachtengangen en achtergronden, die hierbij een rol speelden wordt, uitgebreid ingegaan. Zowel het berekenen van statisch belaste als dynamisch belaste belaste konstruktie-elementen wordt behandeld.

Speciale aandacht is besteed aan de invloed van het spanningsspektrum op de vermoeiingssterkte (c.q levensduur). De hierbij gevonden waarden voor de levensduur worden vergeleken met de uitkomsten verkregen uit diverse schadehypothesen, zoals o.a. de Palgrem-Miner regel.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2006.12.26; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.