Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieL.A.J. Tol
Doctoraalopdracht, Rapport TT.0534, Sectie Transporttechniek.


In dit rapport is getracht op systematische wijze de stabiliteit van stangenmechanismen, die toegepast worden bij top-draaikranen, te benaderen. Dit is zowel vanuit statisch als uit dynamisch oogpunt gebeurd.
Eerst zijn enkele algemene beschouwingen gehouden over kranen, stangensystemen en aandrijvingen, terwijl daarna de statische stabiliteit wordt bekeken.
In het tweede hoofdstuk krijgen vooral de top- en zwenkbeweging een dynamische beschouwing. Als belangrijk hulpmiddel is een computerprogramma geschreven voor een dubbelarmkraan en gebruikt om het verloop van ca. 30 grootheden zoals coördinaten, snelheden, versnellingen en krachten vast te stellen


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2007.05.09; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.