Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieD.K.M. van de Loo Vermoeiingsaspecten bij staalconstructies in de offshore
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport TT.0680, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


In de vetenschap dat vermoeiingsonderzoek bij offshore constructies steeds belangrijker wordt, wordt het probleem benaderd aan de hand van jacket constructies. Om tot een betrouwbare levensduurberekening te komen zal men eerst inzicht moeten hebben in de spanningen die ontstaan door golfkrachten. Deze zaken worden dan ook uiteengezet. Ook de invloed van het klimaat hierbij wordt behandeld, met enkele mogelijkheden tot verhindering van die invloed.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2006.12.26; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.