Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieJ. Tiebout Remmen van transportwerktuigen.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport TT.0710, Sectie Transporttechniek.


In deze literatuurstudie wordt van bepaalde funkties van een transportsysteem het hiervoor benodigde remmoment bepaald. Daarna komen verschillende remtypen aan bod evenals hun rem-lichters. Tenslotte wordt het gedrag van remmen en dat van verschillende remvoeringkwaliteiten als funktie van temperatuur, aanligdruk, omtreksnelheid en wrijvingscoëfficiënt bekeken.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2006.03.21; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.