Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieR.P. Hovinga Hoogwaardige soorten staal en/of staalsoorten met hoge rekgrens in transportwerktuigen
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport TT.0874, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


In de afgelopen tien jaren is een nieuw type staalsoort, met een hoge rekgrens, ontwikkeld. Deze materialen, zijn al in diverse kraankonstrukties toegepast.
Ontwerpgegevens en gegevens over de verwerking zijn echter nog niet in normen of richtlijnen gegeven.
In dit rapport wordt onderzocht of het huidige gebruik van deze staalsoorten op grond van gegevens uit de literatuur verantwoord is. Hiertoe worden gegevens over metaalkundige achtergronden en gegevens over toelaatbare spanningen gezocht en aangegeven welke gegevens ontbreken.
Ook wordt in dit rapport de toepassing van de Breukmechanica als nieuwe ontwerptechniek bekeken.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2006.12.29; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.