Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieJ. Wijbenga Het slingeren van de last tijdens katrijden in een overslagkraan voor containers
Doctoraalopdracht, Rapport TT.0878, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Dit rapport behandelt zowel het slingeren van de last bij de overslag van containers d.m.v. een containerkraan met een kabel-getrokken kat, als de optredende kabelkrachten in de katrijkabels.
Er is getracht te komen tot een zodanige wijze van het versnellen van de kat, dat een lastslingering in de katrijrichting optimaal wordt beheerst, opdat het tijdverlies bij het positioneren zo gering mogelijk blijft. Het een en ander is geverifiëerd d.m.v. proeven e.d..
Bij de behandeling van de optredende katrij-kabelkrachten is o.a. aandacht besteed aan de invloed van de kabelspaninrichting en de kabeldoorhang op de optredende maximale kabelkrachten.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2008.02.24; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.