Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieJ.P. Mann Modulaire verpakking; basis voor rationele distributie
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport TT.0901, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Voor rationalisatie van de distributie is een modulair maatsysteem op basis van de moduul 400x600 mm ingevoerd. Dit zorgt voor een doorstroming in de transportketen. Voor efficiënte distributie moet de verpakking echter aan meer eisen voldoen. Een voorbeeld van deze eisen is het schapklaar-zijn, dat voor de detailhandel erg belangrijk is.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2008.04.20; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.