Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieP. Aberkrom Jr. Grijpers voor de overslag van stortgoed. Theoretische benadering en praktijkgegevens.
Doctoraalopdracht, Rapport TT.913, Sectie Transportkunde.


In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de grijperproblematiek in zijn meest algemene vorm. Naast een uitvoerig literatuuronderzoek is daartoe ook informatie vergaard bij bedrijven die grijpers gebruiken voor de overslag van massagoed. Ook aan de aandrijving van kabelgrijpers, de lierwerken, is aandacht besteed.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2006.06.06; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.