Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieJ.P. Mann Informatie bij containertransport; mogelijkheid voor het reduceren van het aantal verkassingen
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport TT.0997, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Importcontainers worden op de containerterminal regelmatig verkast, mede doordat er te weinig bekend is over het achterlandtransport. In dit onderzoek is bekeken hoe de terminal kan inspelen op informatie over dat achterlandtransport: de containers per dag van afhalen, afvaart e.d. bij elkaar stapelen, en -indien nodig- gericht verkassen.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2008.04.20; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.