Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieN.T. Verbree en T.E. Mulder Voorraadbeheer en distributie van diepvriesmaaltijden voor een verpleeghuis
Doctoraalopdracht, Rapport TT.1025, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


In het rapport wordt een beeld gegeven van de randvoorwaarden, op het gebied van de opslagcapaciteit, de distributie em het voorraadbeheer, voor het invoeren van een menu-keuze in het verpleeghuis van de Stichting Humanitas te Rotterdam.
Voor de opslagapaciteit zal berekend moeten worden of kan worden volstaan met de huidige apparatuur, of dat een uitbreiding van de opslagcapaciteit noodzakelijk is. Daarbij zal bekeken moeten worden hoe de afstemming tussen voorraad en distributie kan gebeuren, en wat daarbij de konsekwenties voor de voorraad zijn.
Tevens wordt aangegeven hoe het voorraadbeheer zal moeten plaatsvinden, opdat de consumenten verzekerd zijn van een vervulling van de vraag.
Situaties die betrekking hebben op het distributie- en voorraadgebeuren zullen worden vermeld, wanneer daar aanleiding toe is.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2008.02.13; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.