Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieR.W. van Bergen Overslag en opslag van aardolie op offshore locaties
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport TT.1060, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek / Offshore.


In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de transportketens voor het vervoer van offshore gewonnen aardolie. Hierbij worden de verscheidene installaties, die in die transportketens voorkomen, nader toegelicht.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2007.11.24; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.