Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieH.J. Olthoff Een berekeningsmodel voor zwenkwerken van zware offshorekranen.
Doctoraalopdracht, Rapport TT.1061, Sectie Transportkunde


Er is een numeriek programma opgesteld om de bewegingen en dynamische invloeden ten gevolge van scheepsbewegingen en de zwenkbeweging van een op een vaartuig geplaatste offshore-kraan te kunnen simuleren. Hierbij werd gebruik gemaakt van overdrachtsfuncties, onder andere voor het bepalen van de scheepsbewegingen.
De resultaten onder dynamische omstandigheden tonen aan dat aanzienlijke opslingeringen kunnen plaatsvinden als gevolg van overeenkomen van (last-)slingertijd en de periodetijd van de scheepsbewegingen. In de praktijk worden deze opslingeringen echter gedempt door de tuggerdraden. Dit is echter niet te verklaren uit een constant tensiongedrag van de tuggerlieren.
Aanbevolen wordt om experimenteel onderzoek te doen naar de in de praktijk optredende spankrachten in tuggerdraden, in samenhang met de grootte en de snelheid van de last-slingeringen. Tevens dienen in dit onderzoek de scheepsbewegingen te worden betrokken, opdat een verificatie van het simulatiemodel mogelijk wordt.
Simulatie van de kraan onder niet-dynamische omstandigheden blijkt overeen te komen met de in de praktijk gevonden waarden.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2007.10.25; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.