Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieF. Dijkstra Schilden van trommels voor meer lagen kabels.
Doctoraalopdracht, Rapport TT.1089, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


In dit rapport worden de schildbelastingen bij trommels voor meerdere kabellagen bepaald aan de hand van uit de literatuur bekende gegevens.
Met behulp van de algemene theorie van platen en schalen wordt een rekenmethodiek opgesteld, waarmee de maatgevende spanningen in de schilden bepaald kunnen worden.
Met de rekenmethode zijn een aantal praktische voorbeelden uitgewerkt.
De voorbeelden geven een inzicht in het effekt van een aantal constructieve maatregelen op de sterkte van schilden.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2008.02.13; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.