Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieH. Krs Beproevingsmachine voor het dynamisch beproeven van transportbanden
Ontwerpopdracht, Rapport TT.1143, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


In dit raport wordt onderzoek verricht naar het sterkteverlies van een transportband ten gevolge van wisselende belasting.
Ten behoeve hiervan wordt een analyse gemaakt van de dynamische belastingen in een transportband onder bedrijfsomstandigheden. Vervolgens worden de relatie tussen de onzekerheidsfactoren, genoemd in DIN 22101, en het verloop van de tijdsterkte van een transportband onderzocht.
Daarna worden de beproevingsmachines van "Hannover" en "Tebodin" geanalyseerd.
En tenslotte wordt via een staat van functionele en constructieve eisen een conceptvoorstel van een beproevingsmachine vervaardigd.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2008.05.16; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.