Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieE. Kramer Het aanlopen van bandtransporteurs
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport TT.1154, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


In dit rapport worden drie verschillende methoden besproken om de krachten, die optreden bij het aanlopen van bandtransporteurs, te kunnen berekenen.
De quasistationaire methode is de eenvoudigste, maar is minder nauwkeurig.
Het electronisch modelleren en de eindige elementen methode zijn nauwkeuriger, maar ingewikkelder.
Men kan de quasistationaire methode gebruiken als TArel < 5.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2008.02.24; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.