Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieL.P. de Jong Het vastzetten van lading
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport TT.1169, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Het goederentransport moet zo min mogelijk gevaar opleveren voor de samenleving en moet zo goedkoop mogelijk gebeuren.
Bij het ontwerpen en aanschaffen van transportcomponenten dient daarom de som van de aanschafprijs, de gebruikskosten en de te verwachten schade te worden geminimaliseerd.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2008.02.24; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.