Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieM.J. Verberne De overslag van staalproducten
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport TT.1171, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Het overslagproces is stap voor stap bekeken. Er is een samenhang gegeven tussen de overalag, de opslag en het transport. Dit is gedaan aan de hand van een inventarisatie van de staalproducten. Aan het eind is een opsomming gegeven van de in gebruik zijnde gereedschappen.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2008.05.02; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.