Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieF.J.A.M. Nooijen Studie naar de opzet van een volledig geautomatiseerd intern containerterminalsysteem
Doctoraalopdracht, Rapport TT.1182, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Uitgaande van een door ECT opgezet systeem wordt in deze studie getracht betere en goedkopere alternatieven te vinden voor verregaande automatisering van de 2e fase van de Delta Terminal, hetgeen mogelijk blijkt te zijn.
Naast het opzetten, onderzoeken en vergelijken van alternatieven in de opzet worden de aanvankelijk geformuleerde uitgangspunten nader bezien.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2008.02.13; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.