Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieR.J.Q.M. Smits van Oyen Stabiliteit van vakwerkgiek
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport TT.1205, Sectie Transporttechniek.


Dit rapport behandelt enkele analytische en numerieke berekeningsmethoden van de stabiliteit (kinksterkte) van een vakwerkgiek. Hierbij is met name onderzocht of de giek lokaal of globaal knikt.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2007.05.09; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.