Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieM.K. Tan Het beheersen van een gesimuleerde lastslingering op de computer.
Computeropdracht, Rapport TT.1237, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


De plannen voor de bouw van een kraansimulator zijn in een vergevorderd stadium.
Het in dit rapport beschreven programma, tesamen met door Sieraal geschreven programma's [C.H. Sieraal "Programma's voor een kraansimulator", rapport TT.1172], dient om degenen, die van de kraansimulator gebruik gaan maken, bekend te maken met de simulator.
In dit rapport wordt het probleem van een slingerende last behandeld.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2008.02.18; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.