Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieR.W. Linck Een model voor de beheersing van stromen op een terminal ten behoeve van Haskoning.
Doctoraalopdracht, Rapport TT.1245, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


In dit rapport wordt de simulatie van een containerterminal behandeld. Er wordt een kort overzicht gegeven van het begrip containerisatie, waarna de meest gebruikte container overslagsystemen nader worden bekeken. Na het schetsen van een algemene systeemmodel van de goederenstromen binnen een containerterminal, worden een simulatiemodel en computerprogramma, geschreven in Fortran-77, beschreven.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2008.05.10; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.