Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieA.J. Molenaar De kraanrail en haar ondersteuning.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport TT.1260, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


In dit rapport komt de vraag aan de orde hoe wiel/rail contacten beschouwd moeten worden. Hiertoe wordt in het algemeen gesproken over contact tussen twee lichamen; dat wordt vervolgens toegespitst op wiel/rail contact. De vorm van het contactvlak wordt besproken, evenals de invloedsfactoren op die vorm.
Verder komt in dit rapport de spanning in de railkop ter sprake, evenals buigspanningen in de rest van de rail. De typen rail worden besproken, en wat de toelaatbare belastingen zijn.
Ten slotte wordt de rail op een elastische onderlaag beschouwd, en wat de invloed van deze laag is op de spanningen in de rail. Ook de verschillen tussen wel en niet elastisch ondersteunde rail komen ter sprake, evenals hoe de elastisch ondersteunde rail bevestigd moet worden aan de ondergrond.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2008.05.16; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.