Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieW.T. van der Zee Opstortpunt bandtransporteur
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport TT.1262, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


In dit rapport wordt een samenvatting gegeven van de literatuur betreffende het berekenen van de krachten in het opstortgebied van bandtransporteurs.
Eerst wordt direct verticaal opstorten beschouwd; dit is het ongunstigste geval. In die situatie is een grote hoeveelheid energie benodigd voor het omleiden en versnellen van de massastroom, terwijl tevens een aanzienlijke slijtage van de band optreedt. Vervolgens worden enkele mogelijkheden van indirect opstorten gegeven. Tenslotte wordt een aantal maatregelen ter verdere beperking van slijtage en benodigd vermogen genoemd.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2008.05.02; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.