Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieE. Kramer Het berekenen van schroeftransporteurs in mammoetsilo's
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport TT.1269, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Dit rapport bevat een korte beschrijving van in mammoetsilo's toegepaste schroeftransporteurs, gevolgd door de afleiding van formules met behulp waarvan een methode wordt aangegeven waarmee de dimensies van deze schroeftransporteurs kunnen worden bepaald.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2008.05.02; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.