Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieM. den Heyer Voorontwerp van de spaveyor.
/Computeropdracht,/Literatuuropdracht/scriptie,/Doctoraalopdracht,/Ontwerpopdracht,/Stageopdracht,/Experimentele opdracht, Rapport TT.1273, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Het prototype van de Spaveyor, dat is gebouwd bij Klinkenberg, werd kritsch bekeken. Voor de beperkingen werden nieuwe oplossingen aangedragen.
Met het rapport "Spaveyor design" [K.F. Drenth "Spaveyor Design", a rapport TT.1023, sectie Transportkunde TU Delft] als uitgangspuntzijn deze oplossingen verwerkt in het voorontwerp van een Spaveyor voor het laboratoriumcircuit. Daarmee is een begin gemaakt.
Naast een samenstellingstekening zijn er van enkele aspecten detailtekeningen gemaakt.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2008.05.02; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.