Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieB. Beerta Onderzoek naar de spanningsverdeling in transportbandtrommels
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport TT.1276, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


In dit rapport worden transportbandtrommels met doorlopende as en zonder verstijvingsribben behandeld aan de hand van bekende literatuur. Er wordt een overzicht gegeven van belastingen op de trommel en de spanningen in ieder onderdeel van de trommel worden berekend. Er worden conclusies getrokken uit deze spanningsberekeningen en er wordt een mogelijke ideale trommelconstructie beschreven.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2008.02.13; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.