Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieJ.H. Dijks Overslagtechnieken voor de Nederlandse binnenvaart.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 86.3.TK.2001, Sectie Transporttechniek.


Een overzicht wordt gegeven van de voor de Nederlandse binnenvaart gebruikelijke overslagtechnieken. Daartoe zijn de scheepstypen en de belangrijkste goederenstromen geïnventariseerd. Een vergelijking werd gemaakt met de in het buitenland gebruikte overslagwerktuigen. Tenslotte zijn mogelijke overslagtechnieken voor diverse produkten en goederen voorgesteld.


Rapporten studenten Transporttechniek
Gewijzigd: 2003.11.30; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.