Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieL.P. de Jong De problemen rond componentkoppelingen.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 86.3.TK.2010, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


In dit rapport wordt een algemeen model van koppelingen opgesteld, om koppelingen tussen veelsoortige componenten te kunnen analyseren. Vervolgens worden mogelijke koppelproblemen geanalyseerd. Een en ander wordt verduidelijkt aan de hand van in de praktijk gerealiseerde koppelingen.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2007.05.18; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.