Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieM.K. Tan Het mechanisch lossen van pakketten uit rolcontainers.
Doctoraalopdracht, Rapport 86.3.TK.2018, Sectie Transporttechniek.


In dit rapport wordt het postpakket-verwerkingsproces onder de loep genomen; m.n. het mechanisch lossen van rolcontainers en het transport van de geloste pakketten naar de sorteerplaats.
Het resultaat is een, constructief uitgewerkte, alternatieve losmethode voor rolcontainers én een uitgewerkt idee om het sorteerproces te verbeteren, door de ingaande pakketstroom te wijzigen.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2004.05.28; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.