Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieB.W. de Waal Malefijt Geluidshinder in de transportkunde
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 86.3.TK.2020, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Dit rapport beschrijft een aantal aspecten van het probleem geluidhinder bij intern transport.
Aan de orde komen de invloeden van geluid op de mens, de problemen bij de normstelling en het geluidarm construeren van verschillende transportwerktuigen.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2007.10.18; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.