Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieL.P. de Jong Palletiseersystemen bij flexibele produktie.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 86.3.2054.TL, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


In dit rapport wordt een overzicht gegeven van een aantal automatische palletiseersystemen, die momenteel operationeel zijn of met bestaande componenten gerealiseerd kunnen worden en geschikt zijn voor installatie in fabrieken waar gelijktijdig verschillende produkten worden geproduceerd.
Deze systemen worden beoordeeld en met elkaar vergeleken op relevante kwalitatieve en kwantitatieve criteria.
Tevens zijn de toepassingsmogelijkheden van deze systemen beschreven.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2008.05.02; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.