Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieH.J.C. Savalle De offshore supply base
Literature survey, Rapport 86.3.OS.2061, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


In dit rapport wordt de offshore supply base behandeld, de bevoorradingshaven voor de materiaal- en materieelvoorziening van offshore operaties ten behoeve van de olie- en gaswinning.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2007.08.23; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.