Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieH.L. van Beurten Invloedsfactoren op de slijtage van gietijzeren tractieschijven.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 86.3.2074.TT, Sectie Transporttechniek.


Door spanningsverschil in de beide liftkabeluiteinden ontstaat tussen de tractieschijf en de kabel kruip, dé oorzaak van schijfslijtage. Factoren die de mate van deze slijtage kunnen beïnvloeden zijn allereerst de hardheid (en structuur) van de materialen.de ruwheid van het contactoppervlak en de contactdruk, en daarnaast ook de wrijvingscoëfficiënt, het smeermiddel en een eventueel aanwezig abrasief.

Behalve door verandering van deze factoren ter vermindering van de slijtage kan ook toepassing van kunststof inlegringen overwogen worden.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2006.03.21; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.