Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieA.J. Schepers Subsea control systems.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 86.3.OS.2103, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


In dit verslag worden de verschillende wijzen van het besturen van onderwaterafsluiters met betrekking tot well-heads, blow-out-preventers en manifolds behandeld. De werking van de verschillende systemen wordt uitgelegd en er wordt een indeling gegeven naar stuursignaaloverdracht en transport van energie. Naast de problematiek van de signalering, de registratie van grootheden op de zeebodem en het doorgeven van deze informatie naar de oppervlakte, worden nog de electrische connectoren en de umbilical behandeld.

Het laatste hoofdstuk geeft een indicatie van de verwachte ontwikkelingen betreffende subsea controlsystems.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2008.01.11; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.