Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieK.P. Boersma Longitudinale trillingen in liftkabels
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 87.3.TTK.2188, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


In dit onderzoek is het verschijnsel longitudinale trillingen bij traktie-aandrijvingen onderzocht.
Aan de hand van de tot nu toe bekende theorieën worden een aantal modellen getoond. Wanneer de wrijvingscoèfficiént-glijsnelheidskromme niet lineair is, zal men een numerieke methode moeten toepassen.
Uit de theorie en praktijk worden oplossingen geformuleerd ter voorkoming van trillingen.
In een bijlage wordt een numerieke methode gegeven.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2008.05.05; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.