Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieB.J. von Morgen
Computeropdracht, Rapport 88.3.OS.2244, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Bij de bouw van productieplatforms wordt het dek opgebouwd uit modules. Een module is in dit verband een staalconstructie met daarin voorzieningen om een bepaalde functie uit te oefenen. Het module wordt gebouwd op de wal bij een scheeps- of constructiewerf. Met een transportbak wordt het naar het productieplatform vervoerd, waar een hijskraan het module ophijst en het op het platform neerzet.

Er zijn verschi1lende stropconfiguraties mogelijk, die de haak met het module verbinden. Bij een vierpuntslift leggen de stroppen een rechtstreekse verbinding tussen het module en de haak. Een nadeel hiervan is dat deze configuratie statisch onbepaald is, waardoor een ongelijke belasting van de stroppen mogelijk is. Door tussen de stroppen balkelementen te plaatsen (spreader beam, hijsframe), kan deze statisch onbepaalde configuratie worden omgezet in een kinematische onbepaalde configuratie. Deze bewerkstelligt een gelijkmatige belasting van de stroppen.

Het gewicht en zwaartepunt van het module zijn bepalend voor de grootte van de stropkrachten en moeten dus nauwkeurig bekend zijn. De stijfheid van het module en de stroppen spelen een rol bij de verdeling van de belasting over de stroppen.

Om de stropkrachten uit te rekenen kan een rekenprogramma gebruikt worden. Door middel van een iteratieproces worden de onbekenden grootheden bepaald. Daar deze rekenprogramma's nog niet worden toegepast, zijn de criteria die de verschi1lende classificatiebureaus hanteren, zwaarder dan in werkelijkheid nodig is.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2008.01.11; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.