Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekA. Knossen Produktiebesturing.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 87.3.TL.2257, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Concepten voor produktiebesturing kunnen pas vergeleken worden, wanneer de structuur van de produktie-organisatie bekend is. Na een globaal overzicht van produktie-organisatievormen wordt de flexibele produktie-automatisering besproken.

Hierna komt de produktiebeheersing tussen de produktie-afdelingen onderling, zoals de serieproduktie van samengestelde produkten, aan de orde. Deze produktieketens stellen hoge eisen aan de materiaalvoorziening voor de afzonderlijke produktie-afdelingen.

Tot slot wordt de produktiebeheersing binnen afzonderlijke produktie-afdelingen behandeld. Hierin staat de 'job shop' centraal aangezien bij deze produktiestructuur het produktieproces moeilijk te beheersen is.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2001.02.22; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.