Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieB. Descornez Slijtageprocessen en invloedsfaktoren op de slijtage m.b.t. gietijzeren traktieschijven en staalkabels.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 87.3.TT.2293, Sectie Transporttechniek.


In het systeem van traktieaandrijving van liften wordt de slijtage van de systeemkomponenten traktieschijf en staalkabel bepaald door een aantal slijtageprocessen.
De mate waarin deze processen optreden is afhankelijk van invloedsfaktoren zoals de kontaktdruk, kruip van de kabel over de schijf, aanwezigheid van abrasieve deeltjes, gebruik van smeermiddelen en materiaaleigenschappen zoals de struktuur en de hardheid.
Deze faktoren bepalen uiteindelijk de levensduur van beide systeemkomponenten.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2007.05.20; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.