Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieW. Bloem Het hijsen van een last van eem supplyboat. Een simulatie in TUTSIM en Lotus 123.
Computeropdracht, Rapport 87.3.OS.2295, Sectie Transporttechniek / Offshore Techniek.


In dit verslag wordt een beschrijving gegeven van het simulatie-onderzoek dat is verricht naar het hijsen van een last van een bewegend bevoorradingsschip. Hierbij is verondersteld dat de last wordt gehesen met behulp van een op een vaste offshore constructie gemonteerde hijskraan.

Het onderzoek is opgedeeld in twee delen, waarbij onderscheid is gemaakt met betrekking tot de beweging van de golf en van het schip.

Eerst wordt gewerkt met het programma TUTSIM om de dynamische effecten van het hijsproces te bestuderen. Hierbij wordt verondersteld dat het schip beweegt volgens een regelmatige (sinusvormige) golf.

Vervolgens wordt een gegeven benadering van een onregelmatige golf geanalyseerd. Hiervoor wordt het programma Lotus 123 gebruikt, en is de aandacht voornamelijk gericht op de betrouwbaarheid waarmee een last kan worden gehesen bij een aantal hijssnelheden.

Uiteindelijk worden de verkregen resultaten gepresenteerd en vergeleken met de aanbevelingen van Lloyd's Register of Shipping ten aanzien van het hijsen van lasten offshore.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2007.05.20; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.