Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieTh.J.B. Rubbens Analyse en modelbouw van stortgoedterminals.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 87.3.TL.2337, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


In dit rapport wordt het haventerminalsysteem voor stortgoed gedefinieerd en beschreven, met als doel te komen tot een simulatiemodel dat gemakkelijk hanteerbaar is. Dit model moet dienen als hulpmiddel bij het ontwerpen van dergelijke terminals.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2008.01.26; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.