Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieJ.S. van Benten en K.P. Boersma Metingen aan een schaalmodel van een graaf-/opvoerunit.
Experimentele opdracht, Rapport 87.3.TT.2342, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


In dit rapport wordt het onderzoek gepresenteerd dat verricht is aan een model van een graaf-/opvoerunit van een continulosser.
De resultaten van de experimenten geven een beeld van de ontwikkeling van de massastromen, die ontstaan bij het onder een hoek stellen van deze unit. Hierbij zijn verschillende soorten stortgoed en graafwielen beproefd.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2008.05.05; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.