Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieTh.J.B. Rubbens Analyse modelbouw en simulatie van een deel van de transportketen van kolen.
Doctoraalopdracht, Rapport 88.3.LT.2401, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Dit rapport betreft een onderzoek naar de invloed van toekomstige ontwikkelingen op de distributie van stookkolen voor elektriciteitsopwekking in Nederland. De ontwikkelingen betreffen: Ten behoeve van het onderzoek is een computersimulatiemodel vervaardigd. Het model kan verschillende kolendistributie situaties representeren en zodoende inzicht verschaffen in de onderlinge verschillen.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2008.01.10; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.