Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieB.P.W. Reith Hei-simulatie m.b.v. TUTSIM
Computeropdracht, Rapport 88.3.OS.2409, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek / Offshore Techniek.


Omdat offshore heien een zeer kostbare aangelegenheid is, kan het nuttig zijn om dit eerst te simuleren, zodat problemen kunnen worden voorkomen. Er zijn verschillende manieren waarop het heiprincipe kan worden gemodelleerd.
Proefnemingen met een "lumped mass" model in het tijdsdomein geven een indicatie van de problemen die op kunnen treden bij het modelleren.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2008.01.19; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.