Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieJ.J. Hanff An evaluation of the fire of the Piper Alpha disaster.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 88.3.2470.OS, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek / Offshoretechniek.


Op de avond van 6 juli 1988 werd het centraal in het Engelse deel van de Noordzee gelegen produktieplatform "Piper Alpha" verwoest door een reeks gasontploffingen en bijbehorende brand.
Hierbij kwamen 167 mensen om het leven en daarmee is het de grootste ramp uit de geschiedenis van de olie-industrie. Deze ramp resulteerde in schadeclaims van meer dan l miljard dollar. Als gevolg van het wegvallen van Piper Alpha moest de produktie van vijf naburige olie- en gasvelden worden stilgelegd.

Volgens de eerste resultaten van onderzoeken (die nog steeds bezig zijn) is de explosie veroorzaakt door een gaslek uit een stuk leiding in de compressorruimte van het platform.
Het ongeluk nam in alle hevigheid toe, toen een gas-import pijpleiding openscheurde en zodoende de op dat moment al hevige brand nog verder deed aanwakkeren. Het geheel van gebeurtenissen dat leidde tot de eerste explosie is een combinatie van een ogenschijnlijk kleine menselijke fout en zowel administratieve als technische mankementen.

Na de ramp werd het engelse offshore veiligheidsbeleid, en met name het functioneren van de veiligheidsinspectie van het "Department of Energy" aan zware kritiek blootgesteld.
Men verwacht dat tengevolge van de ramp met de "Piper Alpha" in de toekomst strengere veiligheidsmaatregelen zullen worden afgekondigd.
Verder moet de indeling van geïntegreerde platforms (platforms met gecombineerde boor-, produktie- en accomodatiefunctie) opnieuw in ogenschouw worden genomen. Dit ten gevolge van het feit dat de bemanningsverblijven op Piper Alpha schuin boven gasverwerkingsinstallaties waren geplaatst, wat vrijwel zeker heeft bijgedragen tot het grote aantal slachtoffers.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2008.01.27; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.