Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieJ. van Kasteren KNIPSIM1: Computerberekening van knipkrachten voor pijpen
Computeropdracht, Rapport 88.3.OS.2481, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Deze computeropdracht heeft geleid tot het PASCAL-programma KNIPSIM1, waarmee het "doorknippen" van stalen pijpen gesimuleerd kan worden.
Dit computerprogramma produceert een knipkracht-knipslag diagram. In een later stadium kan dit diagram vergeleken worden met meetresultaten, welke verkregen zullen worden door proeven die uitgevoerd zijn met een laboratoriumopstelling.
Eventuele aanpassing van de aangenomen theorieën op grond van de meetresultaten zullen volgen om zodoende een theoretisch model te ontwikkelen, waarmee extrapolatie van de proefresultaten naar ware schaal mogelijk is.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2007.10.29; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.