Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieF.A.W. Meijneken Analyse en modelbouw van een terminal voor minerale massagoederen.
Doctoraalopdracht, Rapport 88.3.TL.2490, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


In dit rapport wordt het probleem van vrachtwagen- en treinwagonbelading voor kaollne en vermiculiet op de VH-terminal geanalyseerd om vervolgens een beter systeemconcept te kunnen ontwikkelen. Voorafgaand hieraan is een eenvoudig model gebouwd, waarmee brugcapaciteit bepaald kan worden, afhankelijk van de voornaamste variabelen. Dit model heeft een ondersteunende functie en is van belang, omdat de brugcapaciteit bepalend is voor de interactie van overslagprocessen.

Voor een uitbreiding van gesloten opslagcapaciteit worden criteria geformuleerd en wordt de plaats op het terminalterrein vastgesteld. Het blijkt dat het systeem voor belading van asvoertuigen een grote rol speelt in de bepaling van de plaats van de opslag op het terminalterrein en de indeling van de opslagmiddelen.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2007.12.03; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.